Türkçe Sözlük Kolektif Türk Dil Kurumu

tarafından
266
Türkçe Sözlük Kolektif Türk Dil Kurumu

İlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük’ün geliştirilmiş, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş onuncu baskısından tıpkıbasımı… Dilde yaşayan gelişmelerin yansıtıldığı Türkçe Sözlük’te Söz, terimi deyim, ek ve anlamdan oluşan 122.423 söz varlığı, Madde başı ve madde içi toplam 92.292 söz, 14.885 yeni söz, 17.961 yeni anlam, Türk edebiyatından seçilmiş 34.664 örnek cümle, 1.454.903 sözden oluşan sözlük metni bulunmaktadır..