Reformcu Sultan 2. Mahmud Muammer Yılmaz

tarafından
227
Reformcu Sultan 2. Mahmud Muammer Yılmaz

Reformcu Sultan 2. Mahmud Muammer Yılmaz, Reformcu Sultan 2. Mahmud Muammer Yılmaz kitap özeti, Reformcu Sultan 2. Mahmud Muammer Yılmaz kitap konusu, Reformcu Sultan 2. Mahmud özeti

Ateşten gömlek giyip, iğneli koltuğun üstünde oturan reformcu Sultan II. Mahmut; Hasta Adam tabir edilen Osmanlı Devleti”ni yeniden ayağa kaldırmak için işe ordudan, askerden ve memurdan başladı. Müesseseleri Avrupaî şekle soktu, bugünkü modern devlet yönetiminin temelini attı.

Müsadereyi kökünden kaldırdı, din ve mezhep gözetmeden, herkese bir ve eşit haklar verdi ve bunun takipçisi oldu.

Ona karşı gelenler onun için Gâvur Padişah dediler, ona hakaretlerde bulundular. O ise bu tepkilerin karşısında çelik gibi durdu. Batı”ya açılırken, doğuyu da ihmal etmeyen Sultan II. Mahmut, türlü belâlar içinde on üç yılda çökmekte olan Osmanlı Devleti”nin çehresini tepeden tırnağa değiştirerek yarınlara köprü oldu.

Kalemiyle uzun yıllardır genç kuşaklara tarih konusunda yol gösteren araştırmacı Muammer Yılmaz, Kanuni”nin Gözyaşları ve Samur Kürklü Hasekiler-Sultan İbrahim Devri Saray Hayatı isimli eserlerinden sonra, Reformcu Sultan II. Mahmut adlı bu yeni eseriyle on dokuzuncu yüzyılın çok zor geçen o yıllarını kendine has üslubuyla yeni kuşaklara aktarıyor. II. Mahmut dönemiyle ilgili popüler tarih araştırmalarının az olduğu günümüzde Selis Kitaplar, Reformcu Sultan II. Mahmut adlı eserle bu eksikliği dolduruyor.