Oral Çalışlar İslamda Kadın ve Cinsellik pdf indir

tarafından
241
Oral Çalışlar İslamda Kadın ve Cinsellik pdf indir

Oral Çalışlar İslamda Kadın ve Cinsellik pdf indir

Kitabımı, İslamiyetin kadın ve cinselliğe bakışı ile sınırlı tuttum. Bu konudaki şüphesiz ilk kitap bu değil. Fakat bugüne kadar yazılanlardan belki önemli farkı, İslamiyet övmek veya yermek gibi özel bir amacının olmaması. Çünkü incelediğim kaynakların hemen tümünde böyle bir açmaza rastladım. İslamcı yazarlar, İslamın tezlerini haklı çıkarabilmek ve ideolojik tutumlarını karşı tarafa kabul ettirebilmek için özel bir övme çabasına girişmişler ve bugün kabul edilemeyecek birçok düşünceyi eskilerin deyimiyle tevil etmeye, gözden uzak tutmaya gayret etmişler. Bu tutumlarını tamamen anlıyorum, ama böyle davranmanın bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Diğer yandan Batılı Hristiyan bakış açısı da, İslamiyeti anlamamış ve kendi konumunu haklı gösterebilmek amacıyla İslamiyetin Hristiyanlıktan daha geri bir din olduğunu kanıtlamaya çaba göstermiş.