Namık Kemal Kimdir

tarafından
329
Namık Kemal Kimdir

Namık Kemal Kimdir, Namık Kemal Kim, Namık Kemal, Namık Kemal hayatı, Namık Kemal Kitapları

1840’da Tekirdağ’da doğan yazarın, asıl adı Mehmet Kemal’dir. Şair Eşref Paşa tarafından kendisine verilen Namık adı ile birlikte, Namık Kemal adını kullanmıştır. Annesini küçük yaşta kaybeden Kemal’in çocukluğu, dedesinin yanında (Abdüllatif Paşa) Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde geçmiştir. Bu yüzden özel eğitim alarak, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. 18 yaşında,( II. Abdülhamit döneminde müneccimbaşılık yapmış olan ) babasının yanına döndü. Babıali Tercüme Odası’na katip olarak girdi ve dört yıl burada görev yaptı (1863-1867). Bu dönem sırasında, zamanın önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanıştı. Yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan ve gizli bir cemiyet olan, İttifak-ı Hamiyet’e katıldı (1865). Tasvir-i Efkar gazetesi’nde hükümeti eleştiren yazılar yazan yazar, gazete Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin görüşleri doğrultusunda yayın yaptığı için kapatılınca, Erzurum’a, ( İstanbul’dan uzaklaştırılmak için) vali muavini olarak atandı. Çeşitli nedenler bahane ederek gitmedi. Mustafa Fazıl Paşa’nın çağrısı üzerine, Ziya Paşa ile birlikte Paris’e kaçtı. Londra’ya geçerek Muhbir gazetesinde çalışmaya başladı. Parasal desteği M.Fazıl Paşa sağlıyordu. Gazeteyi çıkartan Ali Suavi Bey’le anlaşamayınca gazeteden ayrıldı. Yİne M.F.Paşa’nın desteğiyle, Hürriyet isminde bir gazete çıkardı. Çıkan anlaşmazlıklar sonucu desteksiz kaldı.1870’de Zaptiye nazırı Hüsnü Paşa’nın çağrısı üzerine, İstanbul’a döndü. İbret gazetesini kiralayarak Nuri, Reşat ve Ebuzziya Tevfik beylerle çalışmaya başladı. Burada çıkan bir yazı üzerine gazete, dört ay süreyle kapatılınca gene İstanbul’dan uzaklaştırılmak amacıyla, Gelibolu mutasarraflığına gönderildi. Vatan Yahut Silistre’yi yazdı. Bu oyun 1873’de Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelendiği zaman halkın gösterdiği coşkuyu, İbret gazetesinde yazınca ( O sırada İstanbul’da olan yazar ) birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez Magosa’ya, kalebent olarak sürgüne gönderildi. I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönen Kemal, Şura-yı Devlet ( Danıştay) üyesi olarak, Kanun-i Esasi’yi hazırlayan kurulda görev aldı. II. Abdülhamit Han, Osmanlı -Rus savaşının çıkması üzerine Meclis-i Mebusan’ı kapattı. Tekrar tutuklanan yazar, Midilli Adasına sürüldü. Midilli mutasarraflığına atandı. Aynı görevle Rodos ve Sakız adalarına sürgüne gönderildi. Bir sene sonra burada öldü (1888) ve Gelibolu Bolayır’da gömüldü. Namık Kemal,birçok vatan şiiri yazmıştır. Şiirlerinde diri bir sesle yazmış olması, yapıtlarına kattığı yeni kavramlar nun ‘ Vatan Şairi ‘ olarak anılmasına yol açmıştır.