Louis Althusser Gelecek Uzun Sürer Ekitap indir

tarafından
91
Louis Althusser Gelecek Uzun Sürer Ekitap indir

Louis Althusser Gelecek Uzun Sürer Ekitap indir-Louis Althusser Gelecek Uzun Sürer Ekitap-Louis Althusser Gelecek Uzun Sürer

Louis Althusser Gelecek Uzun Sürer

Yirminci yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran, düşünce akımlarını olduğu kadar, politika felsefesini ve pratiğini derinlemesine etkileyen Fransız filozof Louis Althusser (1918- 1990) ’68 kuşağının belki de en önemli düşünsel önderiydi. “Pour Marx” ve “Lire ‘le Capital” adlı kitaplarıyla marksist düşünceye yeni bir yorum getirmiş ve yeni bir düşünür kuşağının yetişmesine katkıda bulunmuştur. Yüzyılımız en parlak zekalarından biri olan Althusser’in, göz kamaştırıcı kimliğine karşın, çocukluğu, anababası, geçmişi ve kadınlarla çok önemli sorunları vardı.
Belki de bunun sonucu olarak, 16 Kasım 1980 günü çok sevdiği karısı Helene’i boğarak öldürdü. Cinayeti işlediği sırada bilincini yitirmiş olduğu yönünde verilen doktor raporunu göz önünde bulunduran yargı organı, Althusser’in yargılanmasının gereksiz olduğuna karar verdi. Althusser, kendisinin de yazdığı gibi, “Gelecek Uzun Sürer”de savunmasını değil, duruşmasını gerçekleştiriyor. “Gelecek Uzun Sürer”, aynı zamanda, Helene için gerçek bir aşk şarkısı; birlikte paylaştıkları yalnızlık, sıkıntı, hayal kırıklıkları ve acılar üzerine yakılmış çarpıcı bir ağıt.