Kırgız Atasözleri Ülkü Çelik Şavk Yeni

tarafından
228
Kırgız Atasözleri Ülkü Çelik Şavk Yeni

Ortak bir dil, tarih ve kültür mirasına sahip olduğumuz Kırgızların kısa, öz ve kalıplaşmış veciz ifadelerini yani “Makal” olarak adlandırdıkları atasözlerinin büyük bir titizlikle değerlendirildiği bu çalışma, Kırgız Atasözleri ile ilgili az sayıdaki eserlerden biridir. Köklü bir sözlü edebiyat geleneğine sahip olan Kırgızların atasözlerini konu alan Kırgız Atasözleri adlı eser, toplam 1818 atasözü, bunların çevirisi ve bazılarının Türk atasözleri ile denkleri ve dizin bölümünden oluşmuştur. Eser, beş bölümden meydana gelmiştir. “Ön Söz”, “Giriş” bölümlerinin ardından ilk üç bölüm olan “1. Kırgız Atasözleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar”, “2. Kırgız Atasözleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”ve “3. Metin ve Dizin Bölümlerinin Düzenlenişi” bölümleri gelmektedir. “Kısaltmalar” başlıklı dördüncü bölümün ardından, “Kaynakça” adlı beşinci bölüm yer almaktadır. Eserin sonunda ise “Metin” bölümü ile “Dizin” bölümü bulunmaktadır.