İslam Tarihi Filibeli Ahmet Hilmi

tarafından
244
İslam Tarihi Filibeli Ahmet Hilmi

İslam Tarihi Filibeli Ahmet Hilmi, İslam Tarihi Filibeli Ahmet Hilmi kitap özeti, İslam Tarihi, İslam Tarihi konusu, İslam Tarihi özeti, İslam Tarihi kitap özeti, İslam Tarihi oku, İslam Tarihi Filibeli Ahmet Hilmi oku

Islam-Tarihi_Filibeli Ahmet Hilmi

Özellikle İkinci Meşrutiyet’ten sonra Osmanlı düşünce hayatındaki yoğunlukta en önemli eserlerini veren, dönemin büyük mütefekkirlerinden Filibeli Ahmet Hilmi’nin bu eseri, bir siyer ve klasik bir İslam tarihi olmasının ötesinde sosyolojik, felsefi ve psikolojik hakikatlerle zenginleştirilmiş, tarihî olayları tahlilî ve tenkidî anlayışla ele alan bir çalışmadır. Bu yönüyle sadece dönemindeki değil, günümüzdeki dinî ve mezhebî meselelere cevap verecek bir mahiyettedir. Dolayısıyla düşünce hayatımızda önceden olduğu gibi şimdi de önemli bir unsur olan İslam’ın, mezhepler arasındaki ilişkilerin, İslam dini içindeki farklı ekollerin, büyük İslam düşünürlerinin, Batı düşünce sistemine vâkıf bir mütefekkir tarafından incelendiği bu tarihî/felsefi çalışma, fikrî hayatımızda doğru bir yol çizebilmemiz için bizlere zengin bir kaynak sunmaktadır.