Işık Bahçeleri Amin Maalouf Kitap Tanıtımı

tarafından
223
Işık Bahçeleri Amin Maalouf Kitap Tanıtımı

III. Yüzyılda yaşayan Mani, Manicilik dininin kurucusudur. Kurduğu din, İsa, Buda ve Zerdüşt’ün düşüncelerinin kaynaştırılmasından meydana gelmiştir. Mani, eski çağın bütün bilgeliğini bütün insanlara seslenen, evrensel ve tek bir dinle birleştirmek istiyordu. Mani’ye göre evrenin ve evrendeki bütün varlıkların yapısı iyilik-kötülük (ışık ve karanlık) karşıtlığıyla kurulmuştur. Mani’nin kurduğu din Sasaniler döneminde İran ve Mezopotamya’da etkin oldu ve Orta Asya’da yayıldı. Uygur hükümdarı Bügü Kağan 762 yılında Mani inancını devletin resmî dini olarak benimsedi. Doğu’da başlayan Mani inancı Batı’da da yayıldı: Bogomiller ve Katarlar, İsa’nın ilkel ortakçılığını arayan Hıristiyanlar, Mani inancından etkilendiler. Mani inancı her zaman yoksulların ve ezilenlerin yanında ve içinde yaşadı. Mani’nin alabildiğine hümanist olan yeni dünya görüşü, bütün dinler ve imparatorluklar tarafından ezildi.

Goncourt Ödülü sahibi Amin Maalouf, dini ve düşünceleri bütün baskılara karşın ‘ doğru’ ve ‘iyi ‘ insanlarda varlığını sürdüren Mani’nin yaşamını yeniden kurarken göz kamaştırıyor.