Erlom Ahvlediani – Sivrisinek Şehirde Ekitap Pdf indir

tarafından
74
Erlom Ahvlediani – Sivrisinek Şehirde Ekitap Pdf indir

Konusu

erlom-ahvlediani-sivrisinek-sehirde

“Ay sıradan bir sokak lambası değildir, bunu herkesbilir. Kim bilmiyorsa, zamanı gelince öğrenir.”

Yukarıdaki cümle, içinde masmavi gözlü bir sivrisineğin uçtuğu bu romandan. Katilini arayan bu kanatlının romanı, Sivrisinek Şehirde. Sadece onun da değil: kednini ararken kurbanıyla karşılaşan Cimşer’in, grafoman bir yazarın, gördüklerini farklı değerlendirebilme yetisi olan Lia’nın, Lia’yı pek anlamayan abisi Gia’nın yollarının nasıl kesiştiğini anlatan öyküsü. Herkesin ve aslında hiç kimsenin. Farklı katmanlarda ilerleyen olay örgülerini başarılı bir şekilde okuyucuya aktaran Ahvlediani, bu romanıyla, bilinç akışında bize de bir yer açıyor kendimizi bulabilmemiz için.
(Tanıtım Bülteninden)

Yorumlardan

“Beş dakikalık kum saatini ters çevirdim ve mavi gözlü sivrisineğin, kayıp Cimşer’in, dokuzuncu sınıf öğrencisi Lia’nın, grafoman yazarın, Lia’nın erkek kardeşi Gia’nın, Manana’nın, esintinin, sıtmanın, yer ile göğün, çıkmaz sokağın, parmaklıklı pencerenin, bu hikâyede yer alan ve almayan herkesin hikâyesi başladı…”
Erlom Ahvlediani, “üç tüye bürünmüş” bir canlı olarak tasvir ettiği mavi gözlü sivrisineğe hikâyesinin kahramanı rolünü biçmiş. Bu “olmayacak” türden bir hikâye olsa da sivrisinek, bir kıyımdan kurtulmaya ve Cimşer adlı gence güç bela da olsa ulaşmaya çalışarak evrenin dengesini yeniden kuracaktır. İnsanların ve insanlığın yaratmış olduğu dengesizlikler, sivrisineğin cılız ama kararlı duruşundaki dengeyle karşılaştırıldığında daha da belirgin bir hâl alır. Maddiyata boğulma, batıl inançlara takılma veya hislerden uzaklaşma gibi hastalıklara yakalanmış insanoğluna adeta bir kurtuluş operasyonu yürütürcesine yaklaşan sivrisinek, ikna kabiliyetini devreye sokar. Bu rasyonel yöntemden sonuç alınamaması, sivrisineği daha radikal ve dolayısıyla daha doğal bir çözüme zorlayacaktır.
Evrenin dengesini sağlama misyonunu üstlenmiş olan bu sivrisinek, Gürcü edebiyatının belki de en özgün yazarı Erlom Ahvlediani’nin yazdığı, benim ise Gürcüce aslından Türkçeye çevirdiğim Sivrisinek Şehirde’nin başkarakterinden başkası değil. Ahvlediani, 1933-2012 arasında yaşamış bir yazar. Senarist olarak ünlenmiş, dört filmde rol almış. Pek çok kısa öykü yazmış, ama masalsı dili, yer yer fabl tarzında yazması nedeniyle bazı öyküleri başlangıçta çocuk kitabı olarak yayımlanmış. Tembel Fare’nin Hikâyesi’nin de yazarı olan Ahvlediani’nin yapıtları Türkçe dışında Almanca, Flamanca, Rusça, Ermenice, Çekçe, Macarca ve Arapçaya da çevrilmiş.
Sivrisinek Şehirde romanının adı bile karşımızda ne kadar özgün bir yazar olduğunu gösteriyor. Yazarın bu kitabı 1960’lardan itibaren yazdığı bilinmektedir; kitabın 2010 yılında yayımlandığını düşünürseniz, romanın yazma süreci hayli uzun. Bu uzun zamana yayılan yazma sürecinin gizemi de adeta romanın içinde saklı. Romanda “grafoman” bir yazardan ve yazar yazdıkça bir sayfadan diğerine kaçan bir noktadan uzunca söz ediliyor.
Sivrisinek Şehirde kitabıyla 2011’de Gürcistan’daki önemli edebiyat ödüllerinden Saba’yı alan Erlom Ahvlediani’nin Vano ve Niko adlı küçük ama ilginç bir kitabı daha var. Bölünmüş bir kişiliğin kendi iç çekişmesinin romanı. Hem iki ayrı kişinin, yani Vano ile Niko’nun farklılıklarının savaşı hem de aynı kişi olma mücadeleleri. Vano ve Niko da muhteşem bir eser ama Erlom Ahvlediani’nin Gürcü edebiyatındaki yerine dair tartışmalar aslen Sivrisinek Şehirde adlı romanınla hız kazandı.
Sivrisinek Şehirde adeta yazarın tüm eserlerinin bir sentezi sayılıyor. Ahvlediani bu kitabında yazma konusunda da çok şey söylüyor. Sık sık temiz kâğıttan söz ediyor mesela ve pazara gidip noktalama işaretleri, kelimeler, fikirler, cümleler satın alıyor. Başka yazarların aksine, Ahvlediani unutkanlığından, kendi var oluşu dışında her şeyi unutuyor olmaktan gurur duyuyor. Hatta bazen var olduğunu da unutuyor ve öyle zamanlarda bu kez kendi dışındaki şeyleri anımsamaya başlıyor: “Kısacası, ben ne zaman mevcut değilsem, her şeyi hatırlıyorum, ama ne zaman varım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Bundan dolayı da sadece bu sonuncu hâli bahçemde yetiştiriyorum: Diplerini çapalıyorum, hatırlamalarımın ayrık otlarını ayıklayıp onları her akşamleyin unutma suyuyla suluyorum.”
Ahvlediani’nin kendine özgü bir yazma anlayışı var. Anlattığı pek çok şeyin gerçekte anlattığı gibi olduğundan emin değil. Örneğin, kitapta söz edilen bir odada beş kişi mi altı kişi mi var, karar veremiyor. Ve böyle bir kararsızlık hâli üzerine sayfalarca yazabiliyor. Son derece yalın bir dili var ama sık sık tekrarlara başvuruyor, daha önce söylediklerine zaman zaman geri dönüyor ve çok ilginç dil ve anlatım keşifleri yapıyor. Onun yazı evreninde nesneler yazarın ve kahramanın odalarını güzelleştirmekle kalmıyor, düş kuruyor hatta aşk yaşıyorlar, sonunda kavuşamayacak olsalar da. Romanın kahramanının bir sivrisinek olduğunu düşününce bu doğal aslında. O da cansız nesneler gibi hayal kurup hayatı sorguluyor: ”Bir canlı varlık öldüğünde acaba ne oluyor? Acaba sadece ona verilmiş olan zaman mı ölüyor? Şu an mı, bu bakış mı? Yoksa bu evren mi ölüyor ve güneş mi kararıyor? Başkası için mi ölüyor bizim geçmişimiz ve geleceğimiz? Bizim için sadece şimdiki zaman mı ölüyor? Yoksa biz başkası için ölüyor, kendimiz için var olmaya devam mı ediyoruz?”