Aynada Gizlenen Güzel Mahmut Kaplan

tarafından
280
Aynada Gizlenen Güzel Mahmut Kaplan

Aynada Gizlenen Güzel Mahmut Kaplan, Aynada Gizlenen Güzel Mahmut Kaplan oku, Aynada Gizlenen Güzel, Aynada Gizlenen Güzel kitap özeti, Aynada Gizlenen Güzel konusu
Divan şiirini anlamak için mazmunlarını, şiirde bir kelime, bir terkip ile atıfta bulunulan hikâye, efsane ve menkıbeleri bilmek, bunların yanında klasik şiiri besleyen Kur’an, hadis-i şerif ve tasavvuftan biraz anlamak, İran edebiyatının önemli eseri Şehnâme’yi, Tâberî Tarihi’ni bilmek, orada geçen kahramanları tanımak gerekmektedir.

Çalışmamızda bu noktalara ve ayrıca şiirlerin yazılmasında günümüz imlasına uygunluğa dikkat edildi. Şiirlerde geçen anlaşılması zor kelimelerin, ıstılah ve terkiplerin bütün anlamları ile şahıs ve kahramanların hayatları hakkında kısaca açıklama yapıldıktan sonra günümüz Türkçesi ile nesre çevirileri verildi.

Bu çalışmada gözden kaçan, fark edilemeyen incelikler ve mısralar arasında gizlenen bazı güzellikler yakalamak mümkün. Kültürümüzün sonraki nesillere taşınması adına bir katkı olması dileğimizle…

Aynada_Gizlenen_Guzel-Aynada_Gizlenen_Guzel

Yazar: Mahmut Kaplan
Yayın Evi: Etkileşim Yayınları
Türü: Edebiyat, Şiir, Tarih
Basım: Ekim 2013
Sayfa Sayısı: 224
ISBN: 9786051314366