Anna Seghers Ölüler Genç Kalır Kitap Tanıtımı

tarafından
226
Anna Seghers Ölüler Genç Kalır Kitap Tanıtımı

Ölüler Genç Kalır, 1949 yılında Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde yayınlandı. Ve yayınlanışından başlayarak her iki Alman Cumhuriyeti’nde de hem bir sanat yapıtı, hem bir ders kitabı olarak kabul gördü.

Ölüler Genç Kalır, Almanya’nın 1918-1945 yılları arasında yaşadığı süreç ve değişimi anlatır. Sınıflar, katmanlar ve onların politik inanç ve davranışları romanın örgüsü içinde belirir. Okur, Almanya’daki sınıfları, sofralarından tasalarına, sevinçlerinden düşlerine tanıyacağı, kanlı canlı kişilerle tanışır. Bu kişiler yoluyla pek az bilinen tarihsel gerçekler (Afrika ve Milliyetçi Çin’e paralı asker olarak giden Alman subayları vb.) açığa çıkar.

Spartakist ayaklanmadan İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarına uzanan süreçte Almanya’daki sınıfların faşizmle ilişki ve çelişkileri öteki ulusların ve yönetimlerin anlaşılması için de bir ölçü getirir. Çünkü, Seghers’in odağı insandır.

Kurşuna dizilen genç bir Spartakist’in serüveni, bize işçi-örgüt-ücret-grev-davranış ilişkilerinden, sınıf değiştirme heveslerine güncel birçok sorunu açıklar. Aşklar, kırgınlıklar ve direniş duygularıyla birlikte. Çünkü Seghers, tezleri romanlaştırmak yerine yaşananlardan tezler çıkarmayı yeğler. İnsanları suçlamak yerine yargılanıp irdeler. Ölüler Genç Kalır, karanlık bir dönemi anlatır. Gizli bir ışıkla aydınlanır bu dönem. Emeğin ilkelerinin egemen olacağı bir dünyanın ışığıyla.

Ölüler Genç Kalır’da Wilhelm Nadler, memleketinde olması gerektiği halde, ‘savaştan önce sürdürdüğü köylü hayatını düşündükçe nöbet beklemeyi tercih etmektedir. Savaştan döndükten sonra Freikorps’a katılmıştır. Çünkü o ve onun gibiler cephede vatanlarını savunurken memleketi sırtından hançerlediklerine inandıkları solcuların temizlenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Spartakistlerin önderliğinde gelişen Kasım 1918’deki olaylar bastırıldıktan bir süre sonra köyüne dönmek zorunda kalacak; ama, ilk fırsatta, saygı ve hayranlıkla bağlı olduğu yüzbaşısı Degenhardt’ın çağrısı ile zaten çok sağlam bir temele dayanmayan cumhuriyet rejiminin kaldırılmasını amaçlayan Kapp darbesine katılacaktır